Пример

Прочит: Филипяни 2:1-7

 

„Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос.“

(1 Йоан 2:6)

 

Докато се изкачвах по планинското възвишение към една изоставена златна мина, си мислех за възрастния човек, който ми каза за нея и ми показа пътя, по който сам беше минал преди 30 години. Мислех си и за мъжете, които са изкачвали същото възвишение безброй пъти, докато са работели в мината преди 100 години. Виждали са същия ручей близо до пътеката, същите хребети и дори същите дървета. Изпитвали са същите трудности, докато стигнат, дори и по-големи.

Същото е и с духовното ни пътешествие. Минаваме по път, който други са изминали преди нас. Освен това имаме пред себе си най-добрия пример – Исус Христос, Чиито стъпки можем да следваме, за да не се изгубим. Ако приемем да Го следваме обаче, е важно да приемем и отговорността за другите, които ще срещнем по пътя. Трябва да им помагаме, каквито и да са техните физически, емоционални и духовни нужди. Исус няма да ги изостави, но призовава и нас да им помагаме.

 

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти за тези, които са ходили преди нас, показвайки ни пътя на спасението. Най-много Ти благодарим да Исус Христос – примерът, който трябва да следваме. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус крачи с мен днес и всеки ден.

Робърт Бортин (Орегон, САЩ)

 

Да се молим за: МИНЬОРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply