Примерът на мама

Прочит: Псалм 146:1-10

„Ще хваля Господа, докато съм жив, ще пея хваление на моя Бог, докато съществувам.“
(Псалм 146:2)

„Бети, ти си любимата ми пациентка!“ – с тези думи медицинската сестра посрещна 90-годишната ми майка, когато я заведох на профилактичен преглед. Тя страдаше от деменция дълги години. Докторът ѝ зададе няколко въпроса, за да установи какво е състоянието ѝ. Тя отговаряше трудно и той я попита дали може да напише едно-две изречения. Без да се колебае, майка ми написа нещо на лист, сгъна го и го подаде на доктора. Той го прочете: „Исус казва: „Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен“ (Йоан 14:6)“. „Докторе, може да сте сигурен в това“ – каза майка ми с искрящ поглед. Той се усмихна.
След прегледа майка ми се върна в стаята си в заведението, в което беше настанена и където се радваше на грижите на персонала и останалите обитатели, на които споделяше своята вяра. Никога няма да забравим как тя завърши молитвата си в онзи ден: „Исусе, приятен ден!“.
Въпреки болестта си мама продължаваше да бъде пример за Божията вярност, който ни вдъхновяваше и остана завинаги в сърцата ни. Онази нейна молитва ни напомня, че винаги можем да се обръщаме към Исус като към приятел.

Молитва: Исусе, благодарим Ти за Твоята вярност. Благодарим Ти, че си наш приятел. Амин.

Мисъл аз деня: Исус е моят Спасител. Той е мой приятел.
Сюзан Бейтс (Орегон)

Да се молим за: ХОРАТА, СТРАДАЩИ ОТ ДЕМЕНЦИЯ.

Остави коментар

Live Reply