Примерът на моята дъщеря

Прочит: Матей 18:1-5

 

„Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, Който е на небесата…“

(Матей 5:44-45)

 

Един ден малката ми дъщеря се прибра от училище и ми каза: „Най-добрата ми приятелка ще прави парти за рождения си ден и вече е раздала покани“. Когато я попитах дали е поканена, тя отвърна: „Не. Каза, че ме е забравила, но няма проблем“. Тя продължи да ми разказва за деня си в училище без ни най-малка тъга или разочарование.

Спомням си собственото си раздразнение, когато една моя колежка не ме покани на рождения си ден. Много се ядосах. Исус обаче ни казва, че трябва да се променим и да станем като децата. Реакцията на моята дъщеря беше един пример за това. Тя не се обиди и не поиска да отмъсти на своята приятелка.

В повечето случаи не можем да простим и затова светът е изпълнен с отмъщение, убийства и войни. Вдъхновена от примера на моето дете, аз коленичих и помолих Бога да ми прости и да ме води с мъдростта Си.

 

Молитва: Господи Исусе, помагай ни да следваме Твоето учение. Помагай ни да прощаваме на тези, които са ни наранили, както Ти прощаваш на нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус, на Когото трябва да се уподобяваме, прости на тези, които Го нараняваха.

Ейми Сутикджа (Германия)

 

Да се молим за: СВОИТЕ ВРАГОВЕ.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply