Примери

Прочит: Евреи 13:1-8

„Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието слово; и като се взирате в свършека на техния начин на живеене, подражавайте на вярата им.“
(Евреи 13:7)

Дните, които предхождаха погребението на моя баща, бяха смесица от скръб и утеха. Това бе възможност да се видя със семейството си и със стари приятели. Припомнихме си истории, свързани с татко, смяхме се и плакахме заедно. Това беше невероятно и трудно за обяснение чувство на радост и мир. Макар татко да ни липсваше много, ние бяхме уверени, че той е при небесния ни Отец дори когато скърбим.
В един от разговорите сестра ми сподели, че вижда черти от нашия баща в неговите внуци. Най-големият от тях показваше същата честност към семейството и приятелите. Племенницата ми пък притежаваше същия ведър подход към живота. Дъщеря ми притежава дарбата на тихото размишление, а синът ми има невероятно чувство за хумор. Всички тези качества, които баща ни притежаваше, сега виждаме в своите деца.
Библията ни призовава да подражаваме на тези, които са били преди нас във вярата, да следваме техния пример на покорство, постоянство, радост и любов. Зная, че татко не беше съвършен, но вярваше, че Исус ще прости неговите грешки, защото го обича независимо от тях. Такава вяра е добър пример за нас.

Молитва: Боже, благодарим Ти за примерите във вярата, които имаме сега, както и за тези, които са живели преди нас. Помагай ни да подражаваме на тяхната вяра. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Ще подражавам на вярата на тези, които са живели преди мен.
Чък Кралик (Мисури)

Да се молим за: ДУХОВНИТЕ ПРИМЕРИ.

Остави коментар

Live Reply