Привилегия

Прочит: Марк 10:13-16

 

„А всички, които Го слушаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му.“

(Лука 2:47)

 

Скоро навърших 80 години, но и до днес не мога да забравя неделните си учители. Посещавах неделното училище петнадесет години. През това време аз приех Исус като свой Спасител. Благодарен съм на учителите, които ме научиха да живея според Божието слово, в посвещение и любов. Запазил съм почитта си към тях толкова много години. Във втората глава на Лука се разказва за 12-годишния Исус, Който седеше в храма и разговаряше със законоучителите, а те се възхищаваха на Неговата мъдрост. Той добре познаваше Писанията.

А нашите деца? Аз твърдо вярвам, че Божията воля е в неделните училища да се възпитават верни служители на Христовата църква. Децата са много ценни за нашия небесен Отец, а аз съм имал привилегията да служа като неделен учител повече от 30 години. Когато идват в неделното училище, децата могат да научат за Исус Христос, за Неговото слово. Ние имаме отговорността и привилегията да предадем вярата на бъдещите поколения.

 

Молитва: Боже на истината, благославяй неделните учители и техните ученици и направи всички тях верни на църквата. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да помогна в работата на неделното училище?

Джейант Трайкер (Индия)

 

Да се молим за: ПРОГРАМИТЕ ЗА ХРИСТИЯНСКО ОБРАЗОВАНИЕ.

Остави коментар

Live Reply