Приятели?

Прочит: Йоан 15:12-17

„Ето, на дланите Си съм те врязал…“
(Исая 49:16)

Докато чаках с болните си деца пред кабинета на педиатъра, забелязах познато лице. Когато жената приближи със своите деца, с изненада видях, че е съученичка от детството. Но приятната среща причини известно неудобство, защото тя изобщо не ме позна и дори не можа да се сети за името ми, когато се представих. Изуми ме още повече това, че сме приятелки във фейсбук. Ето че не само аз не можех да се сетя за името ѝ.
Замислих се колко трябва да съм благодарна, че имам Бог, Който не само че се нарича мой приятел, но съм „врязана“ на дланите Му. Изумително е, че докато аз се опитвам да забравя няколкостотин имена на познати и бивши колеги, Бог кани милиардите хора по света да бъдат Негови близки приятели! Искам да изградя толкова дълбоки и искрени взаимоотношения с Бога, за да разпознавам Неговия глас и да следвам волята Му всеки ден.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни обичаш и ни призоваваш по име. Амин.

Мисъл за деня: Бог е приятел, който никога не забравя името ми.
Патрик Кадаали (Канада)

Да се молим за: ПРИЯТЕЛИТЕ.

Остави коментар

Live Reply