Призовани по име

Прочит: Йоан 10:1-5

„… Призовах те по име; Мой си ти.“
(Исая 43:1)

По новините отново даваха кадри от спасяването на бежанци. Гледал съм много репортажи за мъчителното и опасно пътуване на тези хора по море. Този път ставаше въпрос за преминаване на гранична ограда. Докато гледах кадрите, чух глас, който извика: „Зария!“. За един миг престанах да виждам тълпа от хора и видях отделни личности. Също като Зария, всеки от тези хора има своя история на ужас, страх, загуба, болка и жертва, своя собствена надежда, вяра и любов.
Исус ни учи, че освен към целия свят, Божията любов е насочена към всеки един човек. В днешния прочит Исус ни казва, че Добрият Пастир познава добре Своите овце и ги вика по име. Бог ни търси дотогава, докато и последната изгубена овца не бъде намерена.
От онзи ден молитвите ми се промениха. Вече не казвам „Боже, помогни на бежанците“, а „Господи, пази в ръката Си Зария и всички други, които търсят убежище“. Молитвите ми вече не са просто плод на обща загриженост към хората, а съчувствие към конкретния човек, защото Бог също се интересува от всеки един от нас.

Молитва: Господи Исусе Христе, помогни ни да започнем да състрадаваме на всеки конкретен човек, който понася несправедливо отношение, за да бъдат молитвите ни дела на любов. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще се моля за конкретен човек.

Да се молим за: ВСЕКИ БЕЖАНЕЦ, КОЙТО ТЪРСИ СПАСЕНИЕ.
Колин Харбах (Англия)

Остави коментар

Live Reply