Призовани

Прочит: 1 Летописи 28:1-10

„… познавай Бога (…) и Му служи с цялото си сърце и с цялата си душа…“
(1 Летописи 28:9)

На седмичните ни молитвени събирания в църквата един от присъстващите често завършва молитвата си с думите: „Моля Те, кажи ни какво да направим и ще го направим“. Тези думи ми напомнят за момента, в който Давид каза на сина си Соломон, че е избран от Бога да построи Неговия храм. Освен отговорността, той му повери и следното напътствие: „Бъди твърд и действай“. Давид каза на сина си да познава Бога на баща си и да осъзнава какво е да бъде избран. Бог издирва всяко сърце и разбира всяко наше чувство, а Соломон щеше да разбере каква голяма отговорност му е поверена.
Бог е поверил отговорности и на нас. Ако търсим Неговото водителство, ще бъдем по-добре подготвени за това, което Той ни призовава да извършим с цялото си сърце и цялата си душа. Моят приятел имаше правилна представа – първо разбираме какво Бог иска да извършим и тогава го вършим.

Молитва: Отче, давай ни широко сърце и искрено желание да Ти служим където, когато и както искаш. Амин.

Мисъл за деня: Когато Бог ме призове, ще отговоря с готовност.
Роджър Палмс (Флорида)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЛУША БОЖИЯ ПРИЗИВ.

Остави коментар

Live Reply