Призовавай

Прочит: Псалм 130:1-6

 

„Търсете Господа, докато може да се намери, призовавайте Го, докато е близо.“

(Исая 55:6)

 

Може да е трудно да поискаме помощ, но понякога нямаме избор. Веднъж татко реши да поправи един кран в банята сам. Мама беше на пазар и когато се върна, го чу да вика: „Помощ! Помощ!“. Той беше коленичил пред мивката и стискаше крана, от който шуртеше вода и напояваше килима. Татко имаше нужда от помощ и трябваше да се обади на водопроводчика. Не можеше да се справи сам.

Бог ни насърчава да търсим помощ, без да се отказваме. За мен често това е трудно, затова страдам излишно. Исая 55:6 ни казва да призоваваме Господа. Той не е зависим от нищо и не изпитва никакви ограничения – можем да Го търсим винаги и навсякъде. Какво ни спира? Бог е близо и ни призовава да се обръщаме към Него.

 

Молитва: Небесни Отче, помагай ни да се приближаваме към Тебе и да вярваме, че ще отговориш на нашата молитва. „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Бог ни чува, когато Го призоваваме.

Хилари Алън (Англия)

 

Да се молим за: ВОДОПРОВОДЧИЦИТЕ.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply