Продавачът на сладолед

Прочит: 1 Коринтяни 13:1-13

 

„… и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.“

(1 Коринтяни 13:2)

 

Когато бях на шест-седем години, продавачът на сладолед идваше със специалния си бял камион и звънче, което събираше нетърпеливите малки клиенти. За съжаление, аз нямах пари, за да си купувам.

Един ден продавачът на сладолед ме повика и попита дали градината пред къщата е моя. Аз потвърдих и той ми сподели, че обича моркови. Предложи да му дам малко, а той в замяна да ми даде сладолед. Аз веднага изтичах, извадих няколко моркова от градината и се запътих към сладоледената машина.

Тази наша обмяна на продукти продължи дълго. Едва по-късно осъзнах колко щедър е бил към мен продавачът. Той не искаше да се чувствам неудобно от неговия подарък и да накърнява достойнството ми пред моите приятели. Без да зная, той ми показваше на дело какво е Божията любов.

Малките жестове на милост могат да променят деня, а дори и живота на някого. Аз никога няма да забравя щедростта на онзи продавач. Когато се отнасяме към другите с любов, потвърждаваме казаното от апостол Павел: „най-голяма от тях е любовта“.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за хората, които са ни показали Твоята любов. Помагай ни да бъдем Твои пратеници до тези, които се нуждаят от помощ. Амин.

 

Мисъл за деня: Делата на милосърдие свидетелстват за Божията любов.

Грейс Еперсън (Мичигън)

 

Да се молим за: ДЕЦАТА, КОИТО НЯМАТ ДОСТАТЪЧНО ХРАНА.

 

Остави коментар

Live Reply