Проглеждане

Прочит: Йоан 9:1-17

„… бях сляп, а сега виждам.“
(Йоан 9:25)

Понякога си мисля, че ако можех да изживея живота си отново, бих станала очен хирург. Каква радост е да видиш как зрението на някого се възвръща! Нямах възможността да стана лекар, но мога да помагам за духовното проглеждане на хората.
Когато ме попитат за моята вяра, аз се обръщам към думите на изцерения човек от днешния библейски прочит, защото според мене те обобщават всичко. Мисля, че най-голямата радост е да видиш как Христос променя живота на някого.
По пътя към Дамаск Саул преживя среща, която напълно промени живота му. Срещала съм много хора, чийто живот е бил коренно променен след срещата с Исус. Една лекарка, която не е израснала в християнско семейство, е толкова щастлива, че през свободното си време пътува до Индия, където организира безплатни медицински лагери и споделя любовта на Исус! Познавам и човек, който е извършил убийство, но сега вместо нож, държи Библия.
Всички ние сме били изгубени и слепи за духовните реалности до идването на Исус, Който ни потърси, намери, спаси и влезе в общение с нас. Всичко зависи от нашия отговор. Когато осъзнаем кой е Исус и Го приемем като Господ в живота си, ние ставаме светлина в този свят.

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че отваряш очите ни, за да видим кой е Исус, и че ни помагаш да разкриваме и на другите Твоята истина. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще бъда пример за Божията любов.
Линда Самюъл (Обединено кралство)

Да се молим за: ЛЕКАРИТЕ МИСИОНЕРИ.

Остави коментар

Live Reply