Променен

Прочит: Римляни 12:1-3

„И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“
(Римляни 12:2)

Вече навлизах в по-зряла възраст, когато Бог по недвусмислен начин ми показа, че разпътното ми поведение, което включваше прекаляване с алкохола и хазарта, трябва да престане. След като се блъснах с камиона си в едно дърво, понеже карах пиян, бях поставен пред избор – да оставя Бог да ръководи остатъка от живота ми или да продължа по инерция с досегашния си живот. Реших да позволя на Божията любов, милост и прошка да ме превърнат във верен християнин, което започна с покаяние и коренна промяна в навиците, които бях изграждал 55 години.
Когато сложих край на безразсъдното си поведение, животът ми придоби нов смисъл – намерих истинската радост в Божието слово. Сега се опитвам да служа на другите и да отвръщам с благодарност на всичко, което Бог ми дава. Промяната в мен няма да спре, защото с всеки изминал ден се уча да се отдалечавам от лошите неща, които съм правил толкова дълго време. Но сега имам Спасител, който ме промени и ме направи по-мъдър, по-обичащ и по-загрижен човек.

Молитва: Боже, води ни всеки ден, за да Те обикваме и да вършим Твоята воля. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Ще служа на Бога, като служа на хората.
Джон Гроувс (Мериленд)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ЛЕКУВА ОТ ЗАВИСИМОСТ.

Остави коментар

Live Reply