Променени от Духа

Прочит: Деяния 9:26-28

 

„… Невъзможното за човеците е възможно за Бога.“

                                                                     (Лука 18:27)

 

След като приключих със своето лечение преди шест години, започнах да помагам доброволно в кухнята на един местен мисионерски център. Преди няколко месеца един от новите обитатели на центъра, беше изпратен на работа в кухнята. Той беше доста гръмогласен и груб – човек, с когото трудно се работи.

След известно време той беше изпратен на друга работа и не го виждах дълго време, до преди два дена. Помагах за сервирането на закуската, когато той дойде и ме попита как съм. Отговорих много предпазливо: „Добре“. Той ми каза, че иска да се помолим заедно. Заведе ме на по-тихо място в залата, хвана ръцете ми и отправи към Бога най-нежната, смирена и сърдечна молитва, която бях чувал. Почувствах, че Святият Дух действа в живота на този човек. Просълзих се. Той ме прегърна и си тръгна.

Когато за първи път срещнах този човек, имах чувството, че ще е много трудно животът му да се промени. Тази преценка обаче е била твърде прибързана, защото Бог винаги може да промени нашия живот. Осъзнах, че никоя болка и никой проблем не могат да са по-силни от Неговата изкупителна любов.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, Ти си толкова велик, че за Теб няма нищо невъзможно. Когато житейските тревоги ни погълнат, помогни ни да гледаме на всичко от по-различната перспектива, която вярата в Теб ни дава. Амин.

 

Мисъл за деня: Никой проблем не е по-голям от изкупителната Божия любов.

Тери Габриелсон (Калифорния)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ В СОЦИАЛНИ ЦЕНТРОВЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply