Променени

Прочит: 2 Коринтяни 5:16-21

 

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“

(2 Коринтяни 5:17)

 

Откакто станах християнка, забелязвам много положителни промени в живота си. Вече съм по-весела и спокойна. Започнах да ходя на църква и с удоволствие общувам с другите вярващи. Преди Библията ми изглеждаше като всяка друга книга, но сега обичам да чета това слово, което става реалност в моя живот. За мен Бог е истински и близък. Наистина се превръщам в ново създание в Христос: старите неща преминаха и всичко става ново. Дори по-големият ми брат забеляза промяната и заяви: „Явно съществува спасение. Това момиче се промени“.

С годините тази промяна продължава – аз раста във вярата и разбирането си за Исус Христос. Хората се променят, когато растат и преживяват нови неща. Бог, Творецът на всичко, е верен и можем да разчитаме на Него. Какво благословение е да знаем, че любовта Му към нас не се променя!

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за непроменимата Ти любов. Помагай ни постоянно да се променяме по образа на Христос. Молим се, както Той ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Как следването на Исус ме промени?

Черити Кирегиера (Уганда)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА ЧУЛИ БЛАГАТА ВЕСТ.

 

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply