Промени

Прочит: Филипяни 3:20-21

 

„… но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“

(Римляни 12:2)

 

„Боя се, че не обичам промените“ – това беше обичайното изявление на един човек от нашата църква всеки път, когато решавахме да променим нещо. Този път един много любящ брат му отговори: „Съжалявам. А какво ще правиш, като умреш?“. Спомняме си думите на апостол Павел: „Не всички ще починем, но всички ще се изменим“ (1 Коринтяни 15:51).

Съпротивлението срещу промените често се явява спънка както за обществото, така и в църквата. Промените не винаги са добри, но християнският живот се основава на промяната. Именно чрез променящата ни Божия благодат ние започваме да живеем като християни и колкото повече съзряваме във вярата, толкова повече се уподобяваме на Христос.

Няколко месеца след като приех Христос като Спасител, един близък роднина ми каза: „Ти си различен!“. Искам тази промяна в живота ми да продължи. Когато сме отворени към промяната, ние позволяваме на Святия Дух да работи в нас и да ни помага да растем във вярата.

 

Молитва: Боже, продължавай да ни променяш. Обновявай непрестанно сърцата и умовете ни. Давай ни мъдрост и готовност да се справяме с всяка нова промяна в нашия живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще приема с радостно сърце всичко, което ме приближава към Христос, макар за мен да е ново.

Колин Харбах (Англия)

 

Да се молим за: ЦЪРКОВНИ ОБЩЕСТВА, КОИТО СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД СЕРИОЗНИ ПРОМЕНИ.

 

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply