Промисъл

Прочит: Битие 50:15-26

„Вие наистина намислихте зло против мен; но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много хора, както и стана днес.“
(Битие 50:20)

Използваме думата „промисъл“, когато говорим за Божията грижа и водителство в нашия живот. Божият промисъл се изяви много ярко в живота на Йосиф, който беше предаден от своите братя (Битие 37). Когато се връщаше назад и си спомняше всички свои преживявания, той ясно чувстваше Божията грижа.
Никога не бях чувствал толко силно Божия промисъл в живота си, от момента, в който приех предложение за работа, което отведе мен и съпругата ми на 8000 километра от дома, децата и внуците ни. Решението беше много трудно. Молих се, постих и търсих Божията мъдрост, през цялото време исках да се доверя изцяло на Него. Оказа се едно от най-правилните решения, които съм вземал.
Колкото повече остарявам, толкова по-ясно виждам Божия промисъл за моя живот. Често казвам: „Най-добре виждам Божията сила и промисъл, когато погледна назад във времето“. Това не ме прави пасивен – просто да чакам Господ да ме придвижи крачка напред. Напротив – чувствам още по-силна вяра в моя Създател, Който не само се грижи за мен днес, но и промисля за моето бъдеще, за моето добро (Римляни 8:28).
Продължавам да уча за Божия промисъл всекидневно. Надявам се да съм добър ученик.

Молитва: Господи, дай ни мъдрост, сила и смелост, когато търсим Твоята воля и се доверяваме на Твоето водителство. Амин.

Мисъл за деня: В предизвикателствата на днешния ден ще се стремя да видя благословението, което Бог е приготвил за утрешния.
Гари Милър (Калифорния)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ПРЕМЕСТВА НА НОВО МЯСТО.

Остави коментар

Live Reply