Промяна

Прочит: Исая 43:14-21

 

„А Петър им каза: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви…“

(Деяния 2:38)

 

Аз съм пастор и добре знам колко трудно е приемането на назначение от епископа. Ново място, нови лица, нови идеи, нов облик на служенията и взаимоотношения между хората, нови проблеми. За църквите също е изпитание да посрещат нови пастори. Какъв е неговият маниер на работа? Какви са приоритетите му? Трябва ли да променяме нещо? Ами ако се разминаваме в някои богословски възгледи?

Когато Исус проповядваше и поучаваше, Той насърчаваше хората да променят начина си на мислене. Тези, които следваха Исус, трябваше да се посветят на Него и на ближните си, вместо да мислят само за своето.

Всички ще се сблъскваме с промени в живота си. Несигурността, притеснението и страхът винаги са част от тях. Където и да се случват промените – в църквата, в семейството, на работа – можем да сме уверени, че Христос е с нас и ще ни помогне да преминем през тях успешно. Никога не сме сами. Промените могат да задълбочат духовния ни живот и да ни направят по-верни християни.

 

Молитва: Святи Боже, бъди с нас, докато животът ни се променя. Нека всеки ден Ти се доверяваме. Води нашите стъпки. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Христос преминава с нас през всяка промяна.

Джери Крюгер (Охайо)

 

Да се молим за: ЦЪРКВИТЕ, КОИТО ПОСРЕЩАТ НОВ ПАСТОР.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply