Промяна

Прочит: Исая 33:2-6

„А чрез мъдрост и знание, и изобилно спасение ще бъдат утвърдени времената ти; страхът от Господа е Неговото съкровище.“
(Исая 33:6)

Денят беше горещ, но в сърцето си усещах студ и болка. От очите ми се стичаха сълзи, докато двамата ми близнаци си тръгваха, за да се запишат в колежа. В онази сутрин животът ми се промени изцяло, защото семейното гнездо се опразни.
По-късно през седмицата два гълъба свиха гнездо на дървената решетка пред нас. Излюпването на малките им донесе голямо оживление. Гълъбите непрестанно се трудеха, за да изхранят децата си, а те растяха бързо и скоро в гнездото стана тясно. Една сутрин забелязах, че то е празно. Всички – и големите, и малките – се бяха изнесли.
Това ме научи, че Бог ни е поверил различни роли в различните етапи от живота. Докато наблюдавах гълъбите, Той ме насърчи да открия своята нова роля, а това беше връщането към писателската ми кариера.
Когато преминаваме през промените, които ни предлага животът, можем да търсим Божията помощ и мъдрост. За радост, Бог ни благославя във всеки етап от нашия живот.

Молитва: Господи, помогни ни да приемаме всяка промяна с вяра. Давай ни мъдрост и сила, за да свикваме с новите роли в живота си. Амин.

Мисъл за деня: Бог ще ми помогне да свикна с всяка промяна.
Мая Патерсън (Алабама)

Да се молим за: ГНЕЗДАТА, КОИТО СЕ ОПРАЗВАТ.

Остави коментар

Live Reply