Промяна на сърцето

Прочит: Деяния 9:1-6

 

„Той изменя времената и годините; сваля царе и поставя царе…“

(Даниил 2:21)

 

Когато в църквата се събираме, за да се молим, предлаганите нужди са най-различни – от световните проблеми до съвсем личните тревоги на всеки от нас. Веднъж, докато се молеше на глас, една жена спомена известен световен лидер на раздирана от военни конфликти държава. „Боже – молеше се тя, – обърни сърцето му към Себе Си.“ Първото, което си помислих, беше: „Това никога няма да се случи. Защо не се молим за нещо, което е възможно?“. Но веднага осъзнах колко повърхностна е вярата ми и разбирането ми за Божията сила. Господ иска всички да се спасят. Не може ли да направи така, че да разтопи дори най-закоравеното сърце?

Преди повече от 2000 години един човек на има Савел пътуваше към Дамаск, за да залови хора, изповядващи Христос, но по пътя беше срещнат от същия този Христос – среща, която промени християнството завинаги. От противник на християните Савел, известен днес като Павел, се превръща в ревностен Христов апостол, а посланията му заемат огромна част от Новия завет.

Замислих се дали някой в Дамаск се е молил сърцето на Савел да се обърне към Христос. Представете си радостта на този човек при чудното обръщение! Представете си радостта на онези, които като мен са смятали, че такова нещо е невъзможно, защото и те са станали свидетели на Божията сила и милост.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, дай ни истинско разбиране за Твоята сила да променяш живота на всички хора. Амин.

 

Мисъл за деня: Подценявам ли Божията сила?

Лайза Стакпол (Уисконсин)

 

Да се молим за: СВЕТОВНИТЕ ЛИДЕРИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply