Прошка

Прочит: Яков 5:7-12

„Не роптайте един против друг…“
(Яков 5:9)

Една нощ се събудих внезапно със сърцебиене и сухота в устата. Бях сънувала кошмар, в който спорех със съпруга си по семеен въпрос. Преди известно време един мой роднина ме нарани сериозно. Мислех си, че съм преодоляла гнева и съм му простира за болката, която ми беше нанесъл, но явно подсъзнателно съм продължила да тая гняв, дотолкова, че насън спорех със съпруга си по този въпрос.
На сутринта след кошмара Бог ми проговори чрез думите на Яков, цитирани днес. Когато се замислих, започнах да чувствам изцелителния дух на любов и сърцето ми се изпълни с Божия мир.

Молитва: Боже, Отче наш, имаме нужда от Твоето целително присъствие в живота си. Помогни ни да не забравяме безбройните Ти благословения, за да се оплакваме по-малко и повече да обичаме и прощаваме. Амин.

Мисъл аз деня: Бог може да ми помогне да преодолея гнева и да простя.
Н. Виджая Вани (Индия)

Да се молим за: СЕМЕЙСТВА, В КОИТО ИМА КОНФЛИКТ.

Остави коментар

Live Reply