Прошка

Прочит: Лука 6:35-38

 

„Понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие.“

(Колосяни 3:13)

 

Преди десет години в Колумбия един семеен приятел отне живота на баща ми. Семейството ми беше помогнало на неговото, но след едно спречкване с брат ми той реши да си отмъсти. Тази ужасна постъпка ме изпълни с непреодолима злоба към него.

По-късно отидох в Кали, където живееше леля ми, и тя ме покани в нейната църква. Повярвах в Исус и научих много за Него. Участвах и в молитвените събрания, които се провеждаха в къщата на леля. По време на едно такова събиране някой от присъстващите започна да се моли да прощаваме на своите ближни. В този момент почувствах силна увереност, че ако търся Божията прошка, трябва да простя на убиеца на баща ми.

Когато молитвата приключи, водещият покани всеки от нас да сподели нещо за своя молитвен живот. Дойде моят ред, но аз не можех да изрека никакви думи. Заплаках силно, защото чувствах трансформацията, която се случваше в сърцето ми.

От онзи ден чувствам мир със себе си и с хората. Научих се да се моля за човека, който беше причинил ужасно страдание на моето семейство. Всички ние можем да почувстваме Божията прошка и избавление.

 

Молитва: Любящи Боже, помогни ни да прощаваме на хората, както Ти прощаваш на нас. Амин.

 

Мисъл за деня: С Божията помощ мога да простя и да обичам всекиго.

Синди Граня (Колумбия)

 

Да се молим за: СИЛА ДА ПРОСТИМ.

Остави коментар

Live Reply