Просто да помогнем

Прочит: Матей 7:9-12

 

„Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.“

(Матей 7:1-2)

 

С жена ми се наслаждавахме на приятното си пътуване, когато пред нас се появи един човек с табела: „Търся работа, за да се нахраня“. След малко той се качи в някаква кола. Аз подхвърлих две-три груби реплики за това какво ли ще прави с парите, които спечели, но жена ми настоя да го последваме, за да му помогнем.

На близката бензиностанция той зареди съвсем малко бензин и ние решихме да говорим с него. Човекът беше изгубил работата си, не можеше да си намери нова в продължение на шест месеца, а трябваше да храни семейството си. Аз му казах, че бихме искали да му помогнем, защото сме християни.

Напълних колата му с гориво, а жена ми влезе в бензиностанцията и купи храна за семейството. Преди да се разделим, му дадохме още пари и един брой от „Духовна манна“, като дори се помолихме заедно.

Благодарение на моята съпруга Бог ме научи на нещо. От този ден съм по-малко осъдителен и с по-голяма готовност приемам другите. Как този човек щеше да оползотвори нашата помощ, беше въпрос между него и Бога. Моето задължение бе да помогна, а не да отсъждам.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни учиш да се грижим за другите и да оставяме на Теб да отсъждаш в какво те са прави и в какво – не. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Моята християнска вяра ми дава свободата да помагам, без да съдя.

Алберт Дрейк (Индиана)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ИЗГУБИЛ СВОЯТА РАБОТА.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply