Просто ги обичам

Прочит: 1 Йоан. 4:7-18

„… Наистина те възлюбих с вечна любов…“
(Йеремия 31:3)

Отглеждам токачки, които са доста често срещани във фермите в южните щати. Тези птици се хранят с насекоми и особено много обичат кърлежи, затова обикновено във фермите с добитък има токачки. Освен това токачките са известни с неповторимите звуци, които издават, когато се чувстват несигурни или изплашени.
За съжаление, тези птици са доста глупави. Често се давят, блъскат се в стените в опит да полетят и дори си чупят вратовете. Понякога успяват да прелетят над оградата, но попадат при прасетата и могат да тичат с часове напред-назад, без да се досетят, че щом са прелетели веднъж, могат да прелетят още веднъж в обратната посока.
Един ден, докато хранех токачките си, се загледах в тях и си помислих: „Защо ги обичам? Не зная. Просто ги обичам“. В този момент ми хрумна, че вероятно Бог понякога гледа по същия начин на нас. Толкова съм благодарна, че Той ме обича въпреки постоянната ми склонност да забравям, неправилните решения, които вземам, и повтарящите се грешки! Каквото и да правим, Бог ни обича!

Молитва: Господи, благодарим Ти, че ни обичаш безусловно. Помогни ни и ние да обичаме безусловно своите ближни. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да споделя Божията любов с хората?
Ребека Мартино (Тенеси)

Да се молим за: ФЕРМЕРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply