Провал?

Прочит: 1 Коринтяни 3:6-11

 

„…Господ прави да расте.“

                                                                    (1 Коринтяни 3:6)

 

Една от задачите ми по време на мисионерско пътуване до Камбоджа бе да обуча мисионери там да пишат размишления за „Духовна манна“. Показах им едно свое размишление, публикувано в изданието, и ги насърчих с думите: „Вие можете да направите същото. „Духовна манна“ търси автори от различни държави“. 

Най-големият проблем в моята мисия беше, че аудиторията ми не говореше добре английски език. Всеки път, когато исках да кажа нещо, се опитвах да е максимално ясно и кратко. Обясних им, че доброто размишление прави връзка между личното преживяване и истините, които библейският пасаж ни разкрива, както и че то ни показва как можем да живеем истински християнски живот. Постарах се да им кажа всичко, което бях подготвила. Хората през цялото време ме слушаха внимателно, но без да вземат някакво отношение. Накрая имах усещането, че съм се провалила.

На другия ден се върнах в базата на мисията и там ме чакаше една от жените, които ме бяха слушали предния ден. Тя срамежливо ми подаде лист, на който беше написала размишление. Очите ми се изпълниха със сълзи.

Това преживяване ми помогна да разбера, че Бог може да премахне всякакви пречки и затруднения в нашето свидетелстване. Нашата отговорност е да дадем всичко от себе си, като оставим на Него това, което не е по силите ни.

 

Молитва: Боже, ние работим за Теб. Учи ни да даваме най-доброто от себе си, а останалото да Ти поверяваме с вяра. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да превърне „неуспехите“ ни в успехи.

Доли  Дикинсън (Северна Каролина)

 

Да се молим аз: МИСИОНЕРИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ В СОБСТВЕНАТА СИ СТРАНА.

 

 

Остави коментар

Live Reply