Прояви на любов

Прочит: 1 Йоан 4:7-19

„Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.“
(Йоан 13:34)

Всяка сутрин един от колегите ми влиза във всеки офис и поздравява всекиго с усмивка, като пита: „Как си? Как вървят нещата?“. Ако някой не е на работа, той се интересува къде е. Този израз на любов от негова страна ми прави силно впечатление. Забързаният ни живот все повече притъпява важността на това да показваме на хората своята любов. Лесно забравяме какво въздействие имат топлата прегръдка и грижата.
Като християни, сме призовани да проявяваме в живота си плодовете на Духа и да се обичаме един друг. Исус беше жив пример за такава любов, която се проявява всеки ден и дори в малките неща. Той се хранеше със Своите ученици и с хора, отхвърлени от обществото, посрещаше нуждите на тези, които нямаше от кого да очакват помощ, като жените и прокажените. Исус ни показа пълнотата на любовта, като умря на кръста. Да следваме такъв пример, е истинско предизвикателство, но дори малките стъпки са ценни.

Молитва: Боже на вечната любов, благодарим Ти, че ни обичаш безусловно. Учи ни да обичаме ближните си, както Исус ги обичаше. Амин.

Мисъл за деня: Като обичам другите, следвам примера на Исус.
Джулианис Баес де Пикардо (Доминиканска република)

Да се молим за: КОЛЕГИТЕ СИ.

Остави коментар

Live Reply