Пуста и безводна земя

Прочит: Псалм 42:1-8

 

„… от ранно утро Те търся; душата ми жадува за Теб, плътта ми жадува за Теб в една пуста, изнурена и безводна земя.“

(Псалм 63:1)

 

Преди няколко години със семейството ми се преместихме да живеем в Ню Мексико. Животът на такова сухо място ми помогна да разбера по-добре библейските думи за сухата и безводна земя. Тук почти нищо не расте, освен близо до някоя река, където фермите процъфтяват. Но само на половин миля далеч от водата сушата поглъща всеки растителен живот.

Също както растенията черпят живителни сили от водата, ние черпим духовни сили и живот от общението с Бога. Какво се случва, когато го пренебрегнем? Първо ще ожаднеем, но ако не обърнем внимание и на това, духовната ни сетивност постепенно ще закърнява. Както сушата превръща земята в пустиня, при липса на общение с Бога духовният ни живот замъртвява.

Ние можем да бъдем като напоявани растения, ако сме вкоренени в Извора на живота – Христос, и черпим сили от Него. Той каза на самарянката при кладенеца: „който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот“ (Йоан 4:14).

Да останем свързани с този живителен Извор, изисква усилия: молитва, изучаване на Словото, слушане на Божия глас, растеж във взаимоотношенията с Христос. Ако следваме Бога всеки ден, можем да сме уверени, че нашата жажда ще бъде удовлетворена с водата на вечния живот.

 

Молитва: Боже, изпълвай ни с водата на живота днес, за да живеем в Твоята любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Как търся Бога днес?

Кен Едуардс (Ню Мексико)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ДУХОВНА СУША.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply