Радостна молитва

Прочит: Лука 11:5-13

„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“
(Филипяни 4:6)

Когато се прибрах от магазина, тригодишният ми син Алън веднага забеляза бисквитите. „Тате, бисквити!“ – извика той и започна да хленчи, че ги иска веднага. Това малко ме ядоса. Защо не ги поиска с усмивка, няма ли ми доверие, че ще му ги дам?
Замислих се как искам нещо от Бога. Понякога и аз като Алън, вместо да Го помоля с доверие, се обливам в сълзи и повтарям молбата си непрестанно. Бог обича да слуша нашите молби, но апостол Павел ни казва, че не бива да се притесняваме, когато се молим. Понякога забравям обещанието на Исус: „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори“ (Матей 7:7).
Бог знае от какво се нуждаем още преди да сме го поискали и очаква да се молим с вяра и благодарни сърца. Той иска да изпълни живота ни с любов и радост и ще го направи. Затова изпрати Исус – да ни донесе изобилен живот (Йоан 10:10).

Молитва: Любящи Боже, дай ни сърца, изпълнени с вяра, за да приемат изобилните Ти благословения. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще се обърна към Бога с вяра и благодарност.
Хитешкумар Соланки (Индия)

Да се молим за: БАЩИТЕ И СИНОВЕТЕ.

Остави коментар

Live Reply