Радостна възхвала

Прочит: Псалм 34:1-7

 

„Ще благославям Господа по всяко време, похвала към Него ще бъде винаги на устата ми.“

                                                                                                   (Псалм 34:1)

 

В един мъглив лондонски следобед слушах жива музика на площада. Беше прекрасно и много минувачи се спираха. Наблюдавах как някои движат краката си в ритъма, но никой не се престраши да танцува, вероятно от притеснение да не изглежда глупав в очите на другите. Изведнъж един мъж от публиката хвана за ръка дъщеря си и двамата започнаха да танцуват. Малкото момиче пристъпваше смело, без изобщо да се притеснява. Тя гледаше баща си в очите и двамата излъчваха такава радост, че сякаш лъч светлина огря мрачния площад.

И аз често се притеснявам да покажа радостта си. Страхувам се от реакцията на хората. Да хвалиш Бога от сърце, е лесно, когато всички около теб правят същото, но Псалм 34:1 ни казва: „Ще благославям Господа по всяко време“. Също като малкото момиче, което танцуваше със своя баща, ние можем да обърнем погледа си към Бога, вместо към хората наоколо, и свободно и радостно да Го възхваляваме по всяко време. Нека днес прославим Господа с цяло сърце!

 

Молитва: Боже, искаме да Те славим с цяло сърце – свободно и радостно. Молим Те, помагай ни да насочваме погледа си към Теб. „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Ще славя Бога, без да се притеснявам кой ме гледа.

Елизабет Сайсън (Аризона)

 

Да се молим за: БАЩИТЕ И ДЪЩЕРИТЕ.

 

 

Остави коментар

Live Reply