Радостта от молитвата

Прочит: Йоан 17:1-8

 

„А Този, Който ни утвърждава заедно с вас в Христос и Който ни е помазал, е Бог, Който ни е запечатал и е дал в сърцата ни Духа в залог.“

(2 Коринтяни 1:21-22)

 

Участвах в една молитвена верига в нашата църква и се радвах на възможността да се моля за другите. Това ми помогна да израсна духовно и да проявя към хората Божията любов. Винаги, когато някой ми се обаждаше, отивах на своето тихо място с Библия в ръка. Господ ме насочваше към подходящи стихове. После, използвайки библейските думи, се молех за човека, който имаше нужда. Не ми трябваха детайли, нито информация за резултата. Моята задача беше да представя човека пред Бога чрез обещанията на Неговото слово.

Когато се преместих, не можех повече да участвам в молитвената верига. Но Бог ми предостави друг начин да разбирам за хора в нужда. Сега приятелите ми споделят своите нужди в социалните медии. Уча се как да подобря молитвения си живот. Слушам посланието на Божието слово в определена ситуация, моля се и оставям всичко в грижовните ръце на Бога. Колко прекрасно!

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че ни даваш възможността да се молим за хората. Знаем, че чуваш и отговаряш на всяка молитва. В името на Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: За кого мога да се моля днес?

Дъсти Рийд (Айова, САЩ)

 

Да се молим за: МОЛИТВЕНИТЕ СЛУЖЕНИЯ.

 

Остави коментар

Live Reply