Радостта от първия полет

Прочит: Ефесяни 4:1-8

 

„Има едно тяло и един Дух… един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.“

                                                                        (Ефесяни 4:4-6)

 

Всяка година със съпруга ми наблюдаваме гнездящите в нашия двор лястовици. Прекрасно е да гледаш как грижовните родители отглеждат своите бебета.

Един ден много лястовици кръжаха над двора и постоянно писукаха. В центъра на кръжащото ято едно от малките пиленца пърхаше бързо с крила. Когато се вгледах по-внимателно, забелязах, че ставам свидетел на неговия първи опит за летене. То беше излязло от тъмното гнездо и с подкрепата на големите лястовици се опитваше да влезе в един нов – красив и светъл – свят. Сякаш цялото ято танцуваше във въздуха и се радваше на неговия първи полет.

Когато в Църквата влезе човек, който скоро е повярвал и е преминал от смърт към живот, всички братя и сестри във вярата трябва да се радват, както лястовиците в нашия двор. Те трябва да го подкрепят, да го насърчат и да споделят щастието от промяната. Нека се радваме на новите християни, защото те разбират какво щастие е да бъдеш с Бога и да чувстваш безкрайната Му любов и милост.

 

Молитва: Боже, давай ни желание да насърчаваме новите братя и сестри във вярата и да се радваме заедно с тях на християнския живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да помогна на своите братя и сестри във вярата?

Рамона Бар (Тексас)

 

Да се молим за: НОВОПОВЯРВАЛИТЕ ХРИСТИЯНИ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply