Радостта от покорството

Прочит: Второзаконие 28:1-6

 

„И всички тези благословения ще дойдат върху теб и ще те придружават, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог.“

                                                                               (Второзаконие 28:2)

 

Преди известно време забелязах, че един от учениците в класната стая се люлее със стола си. Аз му напомних, че имаше случай, при който друг ученик правеше същото, падна и се наложи да го закарат в болницата. След като отправих своето предупреждение, се заех отново да помогна на друг ученик с една задача. Няколко минути по-късно, когато непокорният ученик падна от стола, си припомних колко много подобни примери за непокорство срещаме в Библията.

Бог постоянно ни призовава да Му се покоряваме, защото това ще ни донесе благословения. В днешния прочит Моисей предупреждава израилтяните да изпълняват всички Господни заповеди (Второзаконие 28:1), за да бъдат благословени с всички благословения: потомство, реколта и добитък (28:2-5). Моисей обобщава това с думите: „благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си през градската порта“ (28:6).

Животът на покорство изисква жертви, но е път към радостта и изобилните благословения.

 

Молитва: Отче, помагай ни да се покоряваме на Твоите заповеди, особено когато ни е трудно да го сторим. Благодарни сме за Твоите благословения и радостта, която ни подаряваш. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да се покоря на Бога днес?

Мери Шу Линг (Сингапур)

 

Да се молим за: УЧЕНИЦИТЕ.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply