Радвайте се!

Прочит: Псалм 42:1-5

 

„Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се!“

(Филипяни 4:4)

 

На 23-годишна възраст синът ни се разболя от някаква мистериозна болест, която озадачи лекарите. След два месеца и половина безуспешно лечение се наложи да спрем животоподдържащите му системи.

В първата седмица след загубата на нашия син на едно събиране в църквата ни дадоха стара Библия и ни помолиха да подчертаем в нея любим библейски стих. Когато взех Библията в ръцете си, ми беше трудно дори да се моля, но погледнах стиховете, които другите бяха подчертали. Един от тях беше Филипяни 4:4: „Радвайте се всякога в Господа!“. В първия момент си казах, че този стих изобщо не е подходящ за моята ситуация. За какво да се радваме? Но Словото многократно повтаря този призив – да хвалим Бога винаги и във всяко нещо.

Започнах да благодаря за всичко, за което се сещах – за въздуха, за слънцето, за дъжда. В началото това ми звучеше глупаво, но с времето свикнах да го правя. Постепенно започнах да чувствам в себе си Божия мир (вж. Филипяни 4:7).

Библията и навикът да благодарим на Бога за Неговите благословения са лекарство срещу тревогата, стреса, депресията и скръбта.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за изцелението, което ни носи благодарността и прославата на Твоето име. Давай ни сила да Те възхваляваме във всякакви ситуации. Амин.

 

Мисъл за деня: Практикуването на благодарност подновява вярата.

Крис Болдаф (Луизиана)

 

Да се молим за: БОЖИЯ МИР, КОЙТО НИКОЙ УМ НЕ МОЖЕ ДА СХВАНЕ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply