Ръка за помощ

Прочит: 1 Коринтяни 12:4-11

„… имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат…“
(Римляни 12:6)

Преди няколко години с жена ми бяхме на пазар. Аз реших да отида до фризерите и да разгледам сладоледите. Не ми се ядеше сладолед, просто ми стана любопитно какви има. Точно пред витрината стоеше възрастен човек. Видимо щастлив, че ме вижда, той ме помоли: „Бихте ли ми подали онази кутия там, горе, защото не мога да я достигна?“. Отговорих: „Разбира се“. Подадох на човека кутията и тръгнах обратно към жена си. Тогава осъзнах, че Бог ми беше предоставил възможност да помогна на някого. Усещането беше прекрасно.
Дълго се бях борил с чувството за вина и мисълта, че с нищо не мога да помогна за Божието дело в света. Библията ни казва, че всички имаме различни умения и възможности за служение. Може би моето е с радост да правя малки жестове за хората – да приготвя на някого храна, да седна на масата с него или да подам кутия сладолед на някой, който не може да стигне до нея. Мисля, че Бог знаеше, че този човек иска сладолед, а аз искам да помогна на някого, затова ме изпрати при него. Всички можем да помагаме, макар да не го осъзнаваме.

Молитва: Господи, ние сме Твои служители. Давай ни възможности да Ти служим. Амин.

Мисъл за деня: Мога да служа на Бога, стига да имам желание.
Тирел Уилямс (Мисури)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ЧУВСТВА НЕПОТРЕБЕН.

Остави коментар

Live Reply