Растеж в Христос

Прочит: Псалм 92:12-15

„А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.“
(Лука 2:52)

Преди време отидох да огледам нивите на моя дядо, но попаднах на изненада. Вместо ниви, имаше борова гора. Земята, на която се отглеждаше соя в продължение на 50 години, сега беше гора с високи дървета. Божият замисъл за творението беше помогнал семената от съседните дървета да намерят добра почва на нашите ниви. Мястото беше прекрасно и добре напоявано. Постепенно семената са поникнали и с времето са се превърнали в дървета.
Замислих се как растем като Божи деца. Лука описва един такъв растеж, като казва за Исус: „напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците“. Благодарен съм на своите родители, които са посели в мен семената на вярата. Общността на вярващите също ни осигурява добра почва, на която да растем, подхранвани от Отца, Сина и Святия Дух. Благодарен съм, че основата на духовния ни растеж е Божията изобилна благодат.

Молитва: Боже, Който ни помагаш да растем, прославяме Те и Ти благодарим за Твоята благодат, която ни дава духовен растеж. Нека търсим всяка възможност, за да продължаваме да израстваме в подобие на Христос. Амин.

Мисъл за деня: Ако търся духовен растеж, Бог ще ме променя по образа на Христос.
Ърнест Лайт (Ню Джърси)

Да се молим за: ФЕРМЕРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply