Разбираш ли Божието слово?

Прочит: Деяния 8:26-40

„И Филип се завтече и го чу, като четеше книгата на пророк Исая, и каза: Ами разбираш ли каквото четеш?“
(Деяния 8:30)

През 1965 г. посещавах курсове по четене и разбиране на текстове. Когато отидох на първия урок, се почувствах глупаво, защото трябваше да седна до хора, които мои приятели смятаха за глупави.
Деяния на апостолите 8:30-31 ми напомня за този клас. Етиопският евнух четеше книгата на пророк Исая, когато Филип отиде при него и го попита: „Разбираш ли какво четеш?“. Евнухът отговори: „Как да разбера, ако не ме упъти някой?“ (ст. 31).
Филип разказва на евнуха как Исус изпълнява пророчеството на Исая и това пробужда в сърцето на чужденеца вяра. Вероятно след тази среща той също става благовестител.
Уроците по четене, които посещавах, ми помогнаха да завърша колежа по-успешно, но и аз като онзи евнух имах нужда някой да ми разясни Свещеното писание. Затова започнах да посещавам библейски уроци, където изучавахме Библията и нейното значение и приложение в нашия живот. Изучаването на Божието слово задълбочава връзката ни с Бога и ни прави способни да станем добри благовестители.

Молитва: Небесни Отче, помогни ни да разбираме Твоето слово, за да го възвестяваме на хората. Амин.

Мисъл за деня: „Разумът е извор на живот за притежателя му“ (Притчи 16:22).
Дебра Пиърс (Масачузетс)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ УЧИ ДА ЧЕТЕ.

Остави коментар

Live Reply