Разходка

Прочит: Псалм 1:1-3

 

„Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; ще се възвися между народите, ще се възвися на земята.“

(Псалм 46:10)

 

Много години преминавах бързо покрай гората, която се намираше от едната страна на главния път. За мен тя беше просто място с много дървета, нищо забележително. Един ден имаше натоварен трафик и колите се придвижваха бавно. Забелязах, че в гората има пътека, подходяща за разходка, и през почивните дни отидох там. Беше пълно с гъби, папрат и бягащи катерици. Погледнах нагоре – слънчевите лъчи преминаваха през навеса от листа. Беше толкова спокойно, беше поразително. Разходката ми даваше възможност да видя толкова много неща, които иначе не бих забелязал.

Често отваряме Библията, преминаваме бързо през някой пасаж и я затваряме – прочитът за деня е приключил. Но ако прочетем бавно всеки стих и се замислим над смисъла на думите, ще забележим неща, които преди не сме забелязвали: развитие на характери, разрешаване на проблеми и Божията грижа във всичко това. Ще видим как всеки пасаж е част от цялостния контекст – на главата и на книгата. Когато четем бавно и откриваме всичко това, ще бъдем насърчени и ще се радваме истински на прекрасното Божие слово. А историите на вярата са поразителни!

 

Молитва: Създателю, нека никога не сме прекалено заети, за да се удивляваме на всичко, което откриваме в света и в Твоето слово. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се вгледам в детайлите на Божието творение.

Боб ла Фордж (Ню Джърси, САЩ)

 

Да се молим: ДА ЧЕТЕМ ВНИМАТЕЛНО БОЖИЕТО СЛОВО.

 

 

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply