Различни нужди

Прочит: Филипяни 4:10-20

 

„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“

(Филипяни 4:19)

 

Всеки петък хората отиват на фермерския пазар близо до моята къща, за да си купят месо и млечни продукти. Всеки търси това, от което има нужда.

Това много ми прилича на църквата. Някои хора идват, защото търсят приятелство, други имат нужда от поучение. Има такива, които идват, за да пеят, докато други не участват в хвалението, но казват молитвата „Отче наш“ много емоционално. Различни хора споделят своите дарби – да поучават, да водят, да насърчават. Тези, които служат, които утешават страдащите, сами чувстват утешение в сърцата си. В църквата има различни хора, но по каквато и причина да я посещаваме, получаваме помощта на Бога и на хората там. Никой не може да посрещне всички нужди, но разчитаме на своя Бог. Може би мисията ни е да каним повече хора на църква, за да станат и те част от общението на вярващите в Христос.

 

Молитва: Боже, нека ценим служението на всеки, който идва в църквата. Помагай ни, докато Ти служим, да посрещаме нуждите на хората. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да се погрижи за всичко, от което се нуждаем.

Шърли Брузиъс (Пенсилвания, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПОСЕЩАВАТ ЦЪРКВАТА.

Остави коментар

Live Reply