Разпети петък

 

„Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.“

(Евреи 4:16)

 

Земетресението „Лома Приета“ през 1989 г. предизвика много разрушения, включително на мостове и магистрали. Имаше 63 жертви, а животът в района на Сан Франциско изведнъж се сведе до стремеж към оцеляване след тежките щети. Аз и колегите ми дълго време живяхме в страх. Всеки по-лек трус караше сърцата ни да подскочат, защото ни предупреждаваха, че не е изключено бедствието да се повтори.

Една приятелка разказваше как е реагирала при големия трус. Без да е християнка, тя толкова се изплашила за живота си, че започнала да моли Бога за прошка, тъй като приела земетресението като наказание.

Божият съд може да е много по-страшен от което и да е земетресение. И все пак, Бог не цели да ни наказва. Исус Христос сложи край на унищожителната сила на осъждението, като умря на кръста и възкръсна от смъртта. Като стабилна постройка, която устоява на всякакви земни трусове, Исусовата жертва ни предпазва от смъртоносната сила на греха.

Каквото и да ни се случва в този свят, ние знаем, най-големият ни враг е победен, и вместо осъждение, в Христос получаваме мир и радост – в този живот и във вечността.

 

Молитва: Вечни Боже, когато животът ни плаши до смърт, напомняй ни, че сме в пълна безопасност при Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес и всеки ден Божията любов и милост ни закрилят.

Калъмба Лайза Смит (Калифорния)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЛЕД УНИЩОЖИТЕЛНО ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply