Разпети петък

Прочит: Йоан 11:17-27

„Защото това е волята на Моя Отец: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден.“
(Йоан 6:40)

Авокадото е един от любимите ми плодове, затова реших да опитам да си отгледам у дома. Следвайки указанията в интернет, забих четири клечки за зъби в семка от авокадо, за да мога да я потопя до половината във вода.
Измина месец без никакъв видим резултат и аз си помислих да се откажа. Явно не можех да очаквам признаци на живот от тази кафява и суха семка. Но скоро видях малка пукнатина. След няколко седмици се появи коренче. После още една пукнатина и още едно коренче. Растението, което доскоро смятах за мъртво, сега се развиваше и изглеждаше напълно здраво. В семката имаше живот въпреки външния ѝ вид.
Сега, когато наближава Възкресение Христово, си спомням за това авокадо. Колко ли безпомощни са се чувствали учениците на Христос, когато са Го видели да умира, когато тялото Му е било положено в гроба? Но надеждата не е била мъртва! След три дни Исус победоносно е възкръснал от гроба. Възкресението е много по-голямо чудо от поникването на моето авокадо, но то ми напомни, че когато всичко изглежда безнадеждно, можем да очакваме с вяра Бог, Който ни дава нов живот, нова надежда и нови благословения!

Молитва: Боже, помагай ни да не забравяме за надеждата, която имаме в Тебе, колкото и безнадеждно да ни изглежда всичко. Амин.

Мисъл за деня: Бог ми дава надеждата на новото начало.
Нелсън Нуосу (Нигерия)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НАВЛИЗАТ В НОВ ЕТАП ОТ ЖИВОТА СИ.

Остави коментар

Live Reply