Разпети петък

Прочит: Йоан 16:20-27

 

„… като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.“

                                                                                       (Евреи 12:2)

 

Както много други хора, аз живея с някаква болка. Моята болка е физическа, защото страдам от ранна форма на артрит, но познавам хора, които страдат психически, емоционално, духовно и тези болки понякога са по-силни от физическите.

 Исус понесе болката на кръста, която беше всеобхватна. Освен физически, Той страдаше и за Своите ученици, които изоставяше, и заради унижението, което хората Му причиняваха, както и заради чувството за богооставеност на кръста. Въпреки това Исус знаеше, че след страданието идва голяма радост.

Думата „радост“ за мен е удивителна. Радостта превъзмогва болката, всъщност тя е точно обратното на болката. Радостта е чувство за щастие, за задоволство, за наслада и възхищение.

Вярата ни призовава да погледнем отвъд болката, към времето, когато здравето и дори радостта ни ще бъдат обновени. Исус Христос е нашият пример за това как да преодоляваме трудностите в живота, особено тези, от които боли.

 

Молитва: Господи, бъди с нас в трудните моменти. Нека пребъдваме в Твоето присъствие, където винаги можем да открием радост. Амин.

 

Мисъл за деня: Радостта идва от доверието ни в Божията любов.

Люис Бейкър (Арканзас)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ЖИВЕЕ С ХРОНИЧНА БОЛКА.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply