Развей флагчето

Прочит: Притчи 3:5-10

 

„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“

(Притчи 3:5)

 

Както в много други градове, в моя роден град има огромни масиви от царевица, в които можеш да се изгубиш. Когато някой трябва да прекоси такъв масив, си носи специално флагче. Извън насажденията има кула, откъдето се вижда целият терен, и дежурен, който следи движението на хора в нивата. Ако някой се изгуби, вдига своето флагче, за да му помогнат да се ориентира.

Бог също ни наблюдава непрекъснато и няма момент, в който да не е готов да ни помогне. Когато се обърнем към Него в молитва, ние възлагаме цялата си надежда на Него и трябва да слушаме гласа Му. Ако сме в беда, нека не се колебаем да „развеем своя молитвен флаг“ и да последваме Божието водителство.

 

Молитва: Отче, помогни ни да се доверяваме на Теб, а не на собствените си разбирания. Показвай ни Своята любов и милост. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато се чувствам изгубен, мога да се обърна за помощ към Бога.

Джоузеф Прейтър (Северна Каролина)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО РАБОТИ НА ОТКРИТО.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply