Реката на Божията любов

Прочит: Йезекиил 47:1-12

„И всяко живо същество, с което морето изобилства, ще живее на всички места, където би отишла тази пълна река…“
(Йезекиил 47:9)

Веднъж отидох на екскурзия по течението на река Мисисипи. На едно място тя беше като малък поток и човек можеше да стъпи върху дървото, което свързваше двата бряга. По-нататък същата река беше дълбока и пълноводна. Колкото по на юг отивахме, толкова по-бързо ставаше течението.
Река Мисисипи прилича на реката, описана в днешния библейски пасаж. Реката, в която влиза пророкът и която извира от храма, в началото е плитка и става все по-дълбока, докато не може да бъде премината. Тази вода напоява дърветата и животните.
Божията любов за нас може да е като тази река. В началото тя може само да поръси сърцата ни, но с времето може да ги напои и да започне да извира от тях. Ние можем да разчитаме на нея за своето духовно израстване. Сега, когато си припомням екскурзията по река Мисисипи, аз отново и отново се убеждавам в Божията сила в нашия живот.

Молитва: Господи, нека никога не забравяме силата на Твоето слово, което напоява нашите сърца, като ни дава живот всеки ден. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Божията любов е като силна река, която напоява моята душа.
Сен Клаар (Айдахо)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА РЕКИТЕ.

Остави коментар

Live Reply