Реконструкция

Прочит: Галатяни 5:22-25

 

„Но сега, Господи, Ти си наш Отец; ние сме глината, а Ти – грънчарят ни; и всички сме дело на Твоята ръка.“

                                                                                     (Исая 64:8)

 

Снаха ми минала покрай стари къщи, които били реставрирани. Тя беше много изненадана от промяната, която те са претърпели. Било вълнуващо да видиш прашни и мръсни, почти съборени сгради променени до неузнаваемост. Всичко това, разбира се, се дължи на сериозен труд.

Това ми напомни за духовната промяна, която Святият Дух извършва в нас. Бог ни изцелява, променя възгледите ни, помага ни да прозрем и да се покаем за греховете си, възстановява взаимоотношенията ни. Също като при реставрацията на стари сгради, процесът може да бъде доста продължителен и да извади на повърхността доста прах и мръсотия, но Бог ни обича и ще изцели болните ни сърца. Той съгражда съвършено. Ние сме призовани да се променим, като се уподобяваме на Христос.

Ако се осланяме на Бога и постоянстваме в доброто поприще, Той ще ни освещава. Колко вълнуващо е да знаем това: Бог ни променя, за да станем такива, каквито Той иска да бъдем като Негови възлюбени деца!

 

Молитва: Небесни отче, благодарим Ти, че Твоят Свят Дух действа в нас. Помогни ни да бъдем такива, каквито Ти искаш, и да Ти служим с радост. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се стремя да бъда такъв, какъвто Бог иска.

Ан Стюарт (Австралия)

 

Да се молим за: СТРОИТЕЛИТЕ.

 

 

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply