Решителност

Прочит: Йоан 4:34-36

„Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.“
(Йоан 10:10)

Излязох от болницата с усещането за провал. Бях отишъл да посетя приятел и да му поговоря за Христос, на както обикновено, не ми стигна смелост. Няколко седмици се молех Бог да ми помогне да споделя Благата вест. Зная, че благовестването не е за всекиго, но споделянето на дара на вечния живот е нещо, към което моето сърце непрестанно ме подбужда.
След много молитви дойде денят, когато реших, че нищо вече няма да ме спре. На следващия ден се приближих към един човек в кафенето. Със забързан пулс и треперещ глас го попитах: „Вие приели ли сте Христос като свой Спасител?“. Той отвърна със сълзи на очи: „Докато умираше, майка ми ме молеше да го направя“. Помолихме се и той пожела да следва Исус.
Понякога се чувстваме, сякаш сме се провалили в благовестването, но ако не спираме да се молим, ще откриваме възможности да използваме даровете, които Бог ни е предоставил. Ако имаме желание, Бог ще ни дава сила, за да изпълним своите намерения. Истинската любов откриваме, когато вършим Божията воля.

Молитва: Боже, покажи ни какви дарби имаме и ни дай възможност да ги използваме. Поднови желанието ни да вършим Твоето дело и ни помагай да търсим Твоята воля повече от всичко. Амин.

Мисъл аз деня: Ще се моля за смелост, за да отговоря на Божия призив.
Ранди Трамп (Южна Дакота)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ БОЖИЕТО СЛОВО.

Остави коментар

Live Reply