Родословие

Прочит: Матей 1:1-17

„И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос – четиринадесет рода.“
(Матей 1:17)

Когато отворя първата глава на Матей и прочета седемнадесет стиха с имена, първият ми въпрос е „Защо?“. Знам, че авторът помества родословието на Исус там по няколко причини. Първо, Исус беше човек. Важно е да помним, че освен напълно Бог, Той беше напълно човек.
Второ, някои от имената в родословието изпълняват месианското пророчество. В Йеремия 23:5 се казва: „ще въздигна на Давид праведен отрасъл, който като цар ще царува, ще благоденства и ще върши правосъдие и правда по земята“. Матей иска да покаже, че Исус изпълнява пророчеството.
Трето, родословието доказва, че Бог може да използва всеки човек за изпълнението на божествения Си план. Виждаме имената на Авраам, Рут, Давид, герои на вярата. Но Рахав и Тамар бяха проститутки, а Манасия и Авия не се славеха с добра репутация. Родословието на Исус включваше царе, някои от които не вършеха само праведни дела. Но Бог беше изпълнил Своя план и чрез тях.
Понякога се питаме как Господ може да работи чрез нас. Матей ни напомня, че Той може и работи чрез всеки един от нас.

Молитва: Боже, помагай ни да виждаме как действаш чрез хората около нас. Отваряй сърцата си, за да служим на другите. Амин.

Мисъл за деня: Как работи Бог чрез мен?
Хана Мейер (Калифорния)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ БЕЗПОЛЕЗНИ.

Остави коментар

Live Reply