Рождество Христово

Прочит: Матей 5:43-48

„Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.“
(Матей 5:9)

Точно преди началото на рождественото богослужение телефонът ми звънна. Номерът ми беше непознат, затова не вдигнах. Изпратих съобщение на човека, който се обаждаше, за да го попитам кой е. След няколко минути получих отговор – беше моя колежка. Съдейки по гневния ѝ тон, разбрах, че ми е ядосана. Сърцето ми се изпълни с гняв и разочарование. Искаше ми се да отвърна по същия начин, но си напомних, че е Рождество Христово.
Рождеството е празник за Христос, а Христос е любов. Той дойде на света, за да донесе мир и любов на всички хора, на тези, които са ни приятни, и на тези, които не понасяме, на добрите и на злите. Аз си зададох въпроса: „Как мога да се гневя на някого на Рождество Христово?“.
Когато се помолих Бог да ми даде търпение и да простя на моята колежка, както Исус е простил на мен, гневът и разочарованието отстъпиха на мира и радостта. В този ден осъзнах истинския смисъл на празника. Той не е просто повод за забавление, а възможност да споделим любовта на Исус Христос с хората в света.

Молитва: Господи, давай ни търпение, когато сме изпълнени с гняв, и ни помагай да прощаваме на всеки, който ни наранява. Нека споделяме истинския смисъл на Рождеството с хората около нас. Амин.

Мисъл за деня: С кого ще споделя любовта, мира и радостта на Рождество Христово тази година?
Линавати Сантосо (Индонезия)

Да се молим за: МИР.

Остави коментар

Live Reply