С Божията сила

Прочит: Псалм 71:9-18

 

„Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.“

(2 Коринтяни 4:16)

 

Понякога предизвикателствата на възрастта – болките, отслабналото зрение, влошеният слух и белите петна в паметта – насаждат у мен съмнения и страхове. Започвам да си задавам тревожни въпроси: Ще стана ли жертва на деменцията? Ще се обездвижа ли? Дали непредвидените ситуации няма да ми причинят финансови проблеми? Понякога дори допускам, че няма да отразявам Христос така, както Той очаква от мен.

Когато тези мрачни мисли се сгъстят, аз си припомням какво Бог е направил за мен в миналото. Той избави семейството ми от сериозна финансова криза, подкрепяше ни, докато ме оперираха и се възстановявах, даде ми сила да се справя с отхвърлянето, което преживявах заради предизвикателствата в живота си. Когато се замисля за всичко това, осъзнавам, че Господ никога не ме е изоставял.

Божията мощ не е отслабнала. Тя е същата дори когато моето физическо тяло отслабва. Аз съм уверен, че Бог, Който ми е давал сила и ме е водил през годините, когато съм бил работоспособен, ще продължи да ми помага и да ме подкрепя сега, когато посрещам старостта с всичките нейни предизвикателства.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че си с нас и ни подкрепяш в предизвикателствата на всеки етап от нашия живот. Амин.

 

Мисъл за деня: И в старостта Бог не спира да възстановява душата.

Стивън Томпсън (Айова)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ СТРАХУВАТ ОТ СТАРОСТТА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply