С какво да помогна?

Прочит: Изход 35:20-35

 

„… ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части, един на друг. И (…) имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат…“

(Римляни 12:5-6)

 

Не обичам готвенето и миенето на съдове, затова когато в църквата се организира вечеря, не се включвам като доброволец. Веднъж ме попитаха дали ще помогна, но имах друг ангажимент и казах, че едва ли ще успея. По-късно видях, че мога да си тръгна по-рано от другото място, и пристигнах в църквата 15 минути преди началото на вечерята.

Влязох в кухнята, за да видя от каква помощ се нуждаят, а там шест жени бързаха, за да се подготвят за сервирането. „С какво мога да помогна?“ – попитах аз, а те отговориха: „Трябва да се почистят масите“. Заех се и започнах да почиствам. Успяхме навреме и аз се радвах, че съм помогнала.

Тази вечеря ми напомни за построяването на скинията. Много израилтяни предложиха своята помощ. Бог беше надарил определени хора, като Веселеил, с таланта да изработват художествени изделия. Миенето на съдове може да изглежда много по-лесна работа, отколкото готвенето за много хора, но и то е част от служението. Всички заедно организирахме прекрасна вечеря, която ни подготви да се нахраним и духовно.

 

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти за възможностите, които ни даваш, да Ти служим. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Всяко служение е дар за Бога.

Лусинда Ролингс (Индиана, САЩ)

 

Да се молим: ДА СЛУЖИМ С РАДОСТ.

 

Остави коментар

Live Reply