С крила като орел

Прочит: 1 Коринтяни 9:24-27

 

„… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“

                                                                            (Исая 40:31)

 

Един ден, докато спортувах, минах покрай резерват за орли. Бях много изморена и не знаех дали ще издържа до крайната точка на предвидения маршрут. Спрях за малко и когато погледнах нагоре, видях три орела, които се взираха в далечината. Веднага си припомних за стиха от Исая, който прочетох сутринта в „Духовна манна“. Започнах да си го повтарям, гледайки към птиците.

Бог ми даде сила да довърша маршрута си и аз Му благодарих за красотата на творението, особено за прекрасните орли. Благодарих Му и за насърчението, което открих в Библията онази сутрин. Бог – Вечният и Всемогъщият – винаги е готов да ни помогне. Само трябва да поискаме това.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, молим Те, давай ни желание и постоянство, за да водим дисциплиниран духовен живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Библията ни води и насърчава всеки ден.

Сузане Вилц (Луизиана)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ЗАПОЧВА НОВ РЕЖИМ.

Остави коментар

Live Reply