С поглед към Бога

Прочит: Филипяни 4:4-9

 

„Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.“

                                                                                  (Филипяни 4:8)

 

През един дълъг период от моя живот имах чувството, че всичко се обърква. Чувствах депресия и пълна липса на надежда. Сякаш Божията любов се беше оттеглила от мен. Пустота. Когато споделих това с приятели християни, една от тях ми даде съвет – да записвам всички благословения, които Бог ми подарява.

Всеки ден се опитвах да си мисля за поне три неща, с които съм била благословена през деня. Тази практика ми помогна много. Открих, че Бог никога не е спирал да се грижи за мен. Не бях се замисляла върху това, защото погледът ми винаги е бил обърнат към проблемите.

Ако обръщаме повече внимание на Божите благословения в живота си, ще се научим да се радваме дори в трудностите. Нека насочваме взора си към Бога и Неговата грижа, а не към проблемите.

 

Молитва: Любящи Боже, помогни ни дори в най-трудните моменти да насочваме погледа си към Теб и Твоята любов. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Ще гледам към Бога, вместо да се взирам в проблемите.

Линавати Сантосо (Индонезия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ЧУВСТВА БЕЗНАДЕЖДЕН.

 

Остави коментар

Live Reply